e-Hoop - yhtenäinen lähestymistapa oppimiseroista huolimatta

E-Hoop: kaikki tieto kaikille
Monikulttuurisessa Euroopassa ihmisillä on monia eri tarpeita ja erilaisia oppimistapoja tai erilaisia oppimisvaikeuksia. Siksi Eurooppa tarvitsee uuden filosofisen inkluusiomallin ja yhtenäisen tavan kohdata erilaisuuksia, jotta kaikille taataan täysi kansalaisuus. E-Hoop antaa oppijoille ja opettajille mahdollisuuden hyödyntää omaa personoitua oppimisympäristöään omien tarpeidensa vaatimalla tavalla. 

 

 

Erityisesti syrjäytymisriskin alaisille 
Tieto- ja viestintekniikan innovatiivinen käyttö yleensä ja erityisesti syrjäytymisuhan alla oleville. E-Hoopin innovatiivinen lähestymistapa yhdistää oppijoita ja kohdistuu erityisesti seuraavien väestöryhmien tarpeisiin.
1. Maantieteellisesti syrjässä asuvat, joilta puuttuu toimiva nettiyhteys ja liikenneyhteydet ovat huonot.
 Kulttuurisesti tai sosiaalisesti heikossa asemassa olevat, erityisesti huonon lukutaidon omaavat, ikääntyneet, naiset ja lapset.
Fyysisesti vammautuneet.
 

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info