e-Hoop:Naujos galimybės įveikiant mokymosi sunkumus

e-Hoop: universali mokymo(si) aplinka visiems
Daugiakultūrinei Europai, kurios piliečiai turi skirtingus poreikius ir skirtingus mokymosi stilius ar susiduria su mokymosi sunkumais, reikia naujo filosofinio įtraukties sąvokos suvokimo ir vieningo būdo spręsti ”skirtumus”, kad visi asmenys jaustųsi pilnaverčiais piliečiais. E-Hoop suteikia galimybę švietėjams ir besimokantiems pritaikyti asmeninę mokymosi aplinką individualiems poreikiams. 

 

 

Optimaliai pritaikyta tiems, kurie patiria socialinę ar kultūrinę atskirtį
Inovatyvus modernių IT diegimo švietime panaudojimas suteiks galimybę visiems, o ypač atskirtį patiriantiems asmenims, dalyvauti mokymosi procese.
e-Hoop inovatyvūs sprendimai suvienodins galimybes visiems besimokantiems ir pirmiausia atlieps poreikius šių grupių gyventojų:
1. Kaimiškų vietovių gyventojų dažnai geografiškai izoliuotų dėl ryšių ir transporto paslaugų trūkumo;
2. Esančių nepalankiose sąlygose dėl kultūros skirtumų ir socialinio nepritekliaus, neraštingų, pagyvenusių žmonių, moterų ir vaikų;
3. Fizinę negalią turinčių asmenų.
 

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info